Hegna bru

Offentlig ettersyn - av forslag til 8 reguleringsendringer-delplaner innenfor gjeldende Reguleringsplan for ny E-18 Rugtvedt - Dørdal plan id ....docx

E18 - R02, Hegna Bru, reguleringsendring-detaljplan, plan ID 311 (innenfor gjeldende plan id 228 E-18 Rugtvedt - Dørdal, kartblad R102 og R103).pdf

Oversiktskart

Ny E-18 Planendringer R02 -R09.pdf

Innspill Nyeveier 20.6.2017.pdf 

R02 Bestemmelser Hegna bru.pdf

R02 oversiktsavgrensning Hegna bru.pdf

R02 Planbeskrivelse Hegna bru.pdf

Bilde av Hegna bru

T_R_E18_R02_Hegna bru.pdf

Tegningstittel.pdf

Vedlegg 2 R02 Hegna bru Merknader.pdf

Vedlegg 3 Teknisk plan juni17 - Del I.pdf

Vedlegg 3 Teknisk plan juni17-2 - Del II.pdf

Vedlegg 3 Teknisk plan juni17-3 - Del III.pdf

Vedlegg 3 Teknisk plan juni17-5 - Del IV.pdf

Vedlegg 3 Teknisk plan juni17-7 - Del V.pdf

Vedlegg 4 Faun_Vurdering vilt.pdf.pdf

Vedtak T1519, 22062017, Sak 49-17, E18 - R02, Hegna Bru, reguleringsendring-detaljplan, plan ID 311 (innenfor gjeldende plan id 228 E-18 Rugtve....pdf

Sist oppdatert: 04. juli 2017