Hydal bru

Avisannonse

E18 - R03, Hydal Bru, reguleringsendring-detaljplan, plan id 312 (innenfor gjeldende plan id 228 E-18 Rugtvedt - Dørdal, kartblad R102, R103, R....pdf

Oversiktskart Ny E-18 Planendringer R02 -R09.pdf

Innspill Nyeveier 20.6.2017.pdf

R03 Bestemmelser Hydal bru - vedtatt 21.09.2017

R03 oversiktsavgrensning Hydal bru.pdf

R03 Planbeskrivelse Hydal bru.pdf

Bilde av Hydal bru

T_R_E18_R03_Hydal bru.pdf

Tegningstittel.pdf

Vedlegg 2 R03 Hydal bru Merknader.pdf

Vedlegg 3 Teknisk plan juni17 - Del I.pdf

Vedlegg 3 Teknisk plan juni17-2 - Del II.pdf

Vedlegg 3 Teknisk plan juni17-3 - Del III.pdf

Vedlegg 3 Teknisk plan juni17-5 - Del IV.pdf

Vedlegg 3 Teknisk plan juni17-7 - Del V.pdf

Vedlegg 4 Faun_Vurdering vilt.pdf.pdf

Vedtak T1519, 22062017, Sak 50-17, E18 - R03, Hydal Bru, reguleringsendring-detaljplan, plan id 312 (innenfor gjeldende plan id 228 E-18 Rugtve....pdf

Sist oppdatert: 20. desember 2017