Mørkekjerr Bru - Stemmen

Avisannonse 

Oversiktskart Ny E-18 Planendringer R02 -R09.pdf

E18 - R05, Mørkekjerr Bru – Stemmen, reguleringsendring-detaljplan, plan id 314 (innenfor gjeldende plan id 228 E-18 Rugtvedt - Dørdal, kartbla....pdf

Innspill Nyeveier 20.6.2017.pdf

R05 Bestemmelser Mørkekjerr bru - Stemmen.pdf

R05 oversiktsavgrensning Mørkjerr bru - Stemmen.pdf

Bilde av Stemmenbrua

T_R_E18_R05_Mørkekjerr.pdf

Vedlegg 2 R05 Mørkekjerr bru Merknader.pdf

Vedlegg 3 Teknisk plan juni17 - Del I.pdf

Vedlegg 3 Teknisk plan juni17-2 - Del II.pdf

Vedlegg 3 Teknisk plan juni17-3 - Del III.pdf

Vedlegg 3 Teknisk plan juni17-5 - Del IV.pdf

Vedlegg 3 Teknisk plan juni17-7 - Del V.pdf

Vedlegg 4 Faun_Vurdering vilt.pdf.pdf

Vedtak T1519, 22062017, Sak 52-17, E18 - R05, Mørkekjerr Bru – Stemmen, reguleringsendring-detaljplan, plan id 314 (innenfor gjeldende plan id ....pdf

Sist oppdatert: 04. juli 2017