Svartholt Bru

Avisannonse 

Oversiktskart Ny E-18 Planendringer R02 -R09.pdf

E18 - R06, Svartholt Brua, reguleringsendring-detaljplan plan id 315 (innenfor gjeldende plan id 228 E-18 Rugtvedt - Dørdal, kartblad R108).pdf

Innspill Nyeveier 20.6.2017.pdf

R06 Bestemmelser Svartholt bru.pdf

R06 Oversiktsavgrensning Svartholt brua.pdf

R06 Planbeskrivelse Svartholt bru.pdf

Bilde av Svartholt bru

T_R_E18_R06_Svartholt.pdf

Vedlegg 2 R06 Svartholt bru Merknader.pdf

Vedlegg 3 Teknisk plan juni17 - Del I.pdf

Vedlegg 3 Teknisk plan juni17-2 - Del II.pdf

Vedlegg 3 Teknisk plan juni17-3 - Del III.pdf

Vedlegg 3 Teknisk plan juni17-5 - Del IV.pdf

Vedlegg 3 Teknisk plan juni17-7 - Del V.pdf

Vedlegg 4 Faun_Vurdering vilt.pdf1.pdf

Vedtak T1519, 22062017, Sak 53-17, E18 - R06, Svartholt Brua, reguleringsendring-detaljplan plan id 315 (innenfor gjeldende plan id 228 E-18 Ru....pdf

Sist oppdatert: 04. juli 2017