Vardås - Langrønningen

Avisannonse

Oversiktskart Ny E-18 Planendringer R02 -R09.pdf

Innspill Nyeveier 20.6.2017.pdf

R08 Bestemmelser Vardås - Langrønningen.pdf

R08 oversiktsavgrensning Vardås-Langrønningen.pdf

Bilde av Vardåstunnelen

T_R_E18_R08_Vardås_Alt.1.pdf

T_R_E18_R08_Vardås_Alt.2.pdf

Vedlegg 2 R08 Vardås Langrønningen Merknader.pdf

Vedlegg 3 Teknisk plan juni17 - Del I.pdf

Vedlegg 3 Teknisk plan juni17-2 - Del II.pdf

Vedlegg 3 Teknisk plan juni17-3 - Del III.pdf

Vedlegg 3 Teknisk plan juni17-5 - Del IV.pdf

Vedlegg 3 Teknisk plan juni17-7 - Del V.pdf

Vedlegg 3 Teknisk plan - støykart Rosland

Vedlegg 4 Faun_Vurdering vilt.pdf.pdf

Vedtak T1519, 22062017, Sak 55-17, E18 - R08, Vardås – Langrønningen, reguleringsendring-detaljplan plan id 317 (innenfor gjeldende plan id 228....pdf

Sist oppdatert: 07. august 2017