Vinterdal - Tinderholt

Avisannonse

Oversiktskart Ny E-18 Planendringer R02 -R09.pdf

E18 - R04, Vinterdal – Tinderholdt, reguleringsendring-detalj plan - nr.....pdf

R04 Bestemmelser Vinterdal - Tinderholt sist rev..doc

R04 Planbeskrivelse Vinterdal - Tinderholt siste revi..docx

Bilde av Tinderholtbrua

Bilde av Vinterdalbrua

T_R_E18_R04_Vinterdal - Tinderholt siste rev..pdf

T_R_E18_R04_Vinterdal.pdf

Vedlegg 2 R04 Vinterdal - Tinderholt Merknader.pdf

Vedlegg 3 Teknisk plan juni17 - Del I.pdf

Vedlegg 3 Teknisk plan juni17-2 - Del II.pdf

Vedlegg 3 Teknisk plan juni17-3 - Del III.pdf

Vedlegg 3 Teknisk plan juni17-5 - Del IV.pdf

Vedlegg 3 Teknisk plan juni17-7 - Del V.pdf

Vedlegg 4 Faun_Vurdering vilt.pdf.pdf

Vedtak T1519, 22062017, Sak 51-17, E18 - R04, Vinterdal – Tinderholdt, reguleringsendring-detalj plan - nr. 1,2 og 3 - id 313 (innenfor gjelden....pdf

Sist oppdatert: 04. juli 2017