Kjørstad Østre

Teknisk Utvalg har i møte den 19.10.2016 sak 88/16, anbefalt planforslag til detaljregulering – eneboliger med tilhørende dokumenter.