Lenes ås

Planforslaget er utarbeidet av Rambøll – Plan og Arkitektur Grenland, på vegne av Bamble kommune.Formålet med reguleringen er å legge til rette for utbygging av boliger på området ved Lenes Ås