Nordre Eikstrand vest for Langesundsveien...

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det at Byggesakskonsulenten AS på vegne av ESPN Eiendom AS stater planen med omregulering for "Regulering av et mindre område av Nordre Eikstrand vest for Langesundsveien og syd for Bunes i Bamble kommune, stadfestet 1964"