Omregulering del av Plan for ny E-18 Rugtvedt - Dørdal - Døgnhvileplasser ved Langrønningen

I henhold til plan og bygningsloven har Bamble Kommunestyre i møte den 10.12.2015 sak 134/15 godkjent overnevnte omregulering del av ny E-18 Rugtvedt – Dørdal datert 30.4.2015 med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse datert 10.7.2015