Oppstart detaljregulering plan id 294 E-18 Rugtvedt – Langgangen

Nye veier varsler oppstart detaljregulering plan id 294 E-18 Rugtvedt – Langgangen