Prestvika

I henhold til plan og bygningsloven har Bamble Kommunestyre i møte den 23.3.2017 sak 17/17 godkjent overnevnte reguleringsplan med tilhørende dokumenter. Eventuelle krav om erstatning etter plan og bygningsloven §§15-2 og 15-3, må være fremsatt senest tre år etter denne kunngjøring