Rugtvedt tunell

I henhold til plan og bygningsloven har Bamble Kommunestyre i møte den 23.3.2017 sak 21/17 godkjent overnevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse datert 22.2.2017 samt sidedokumenter