Rugtvedt Hovedkryss

Kunngjøring av vedtatt Alt.2 for Reguleringsendring for Rugtvedt hoved kryss R01- Plan id 310 (innenfor gjeldende plan id 228 E18 Rugtvedt - Dørdal - Kartdel R101, R102).