Smietangen

I henhold til plan og bygningsloven har Bamble Kommunestyre i møte den 21.9.2017 sak 75/17 godkjent overnevnte Reguleringsplan plan id 290 Smietangen datert 3.10.17 med tilhørende bestemmelser datert 3.10.17, planbeskrivelse datert 3.10.17, illustrasjonsplaner datert 10.5.17 og Ros-analyse datert 3.10.17.