Park / gjenvinning

Park / gjenvinning

Avdelingen har ansvar for vedlikehold/fornyelse av parker, torg og friområder, samt skjærgårdspark. Har også ansvar for drift av gjenvinngsstasjon på Eik, samt renovasjon og renhold i skjærgårdsparken. Sørger for vedlikehold av grøntanlegg og renovasjon torg og friområder.

Kontaktperson: Unni Lyngmyr - tlf: 35 96 58 02 - Epost

Sist oppdatert: 13. juni 2016