Skjærgårdstjenesten

Kontaktpersoner

Unni Lyngmyr - tlf: 913 65 017 - E-post
Jan-Olaf  Kristoffersen
 - tlf: 913 65 018 - E-post

Om Skjærgårdstjenesten

Skjærgårdstjenesten har ansvar for drift, vedlikehold og oppsyn av skjærgårdsparken. Skjærgårdsparken utgjør totalt ca. 3000 dekar, hvorav ca. 1700 dekar omfattes av avtaler med private grunneiere. Disse arealene ligger hovedsakelig på øyene i Skjærgården. I tilknytning til skjærgårdsparken har kommunen anlagt servicebygg for turister. Det ligger på Valle.

Servicebyggene har dusj, toalett, vaskemaskiner etc. I tillegg har vi to servicebygg i Langesund, ett i Kongshavn og ett i Krogshavn.

Oversikt over hyttecontainere

Sist oppdatert: 13. juni 2016