Advokatvakten på biblioteket

Sist oppdatert: 03. februar 2015

Beskrivelse

Alternativt Navn

Advokatvakten

Med inntil en halv times gratis konsultasjon kan en advokat hjelpe deg med å avklare om du har et juridisk problem og gi enkle råd om dette. Har du behov for ytterligere advokatbistand, vil du bli henvist til advokat på vanlige vilkår.

Både privatpersoner og mindre næringsdrivende kan henvende seg til "Advokatvakten". Advokaten gir veiledning på alle alminnelige rettsområdet. bl.a.:

 • familierett, arv og skifte
 • boligrett
 • kjøpsrett / kontraktsrett
 • erstatningsrett / forsikringsrett
 • helse-, sosial- og trygderett
 • arbeidsrett
 • inkasso / tvangsfullbyrdelse
 • konkurs
 • selskapsrett
 • skatterett

http://www.skien.folkebibl.no/hoved/advokat.html

Lover og retningslinjer

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Telemark krets av Den Norske Advokatforening står bak Advokatvakten.

Rådgivningen er muntlig. Advokatforeningen er uten ansvar for rådgivningen. Den enkelte advokat er selv ansvarlig for de råd som blir gitt.

Advokatvakten er åpen følgende dager kl. 17.00 - kl. 19.00 ved Porsgrunn Bibliotek og Skien Bibliotek

 


 

 

 

 

 

Onsdag 15. januar

Onsdag 19. februar

Onsdag 19.mars

Onsdag 21.april

Onsdag 21.mai

Ingen timebestilling, men kølapper deles ut fra kl 8.00 samme dag. Det er også mulig å legge tilside kølapp pr .telefon .

Adresser:

Porsgrunn bibliotek

Rådhusgata 3, Porsgrunn
tlf.: 35 54 71 70

Skien bibliotek 

Skistredet 12, Skien
tlf.: 35 58 13 60


 

Brosjyre

  Skjema

   Annet