Advokatvakten på biblioteket

Sist oppdatert: 03. februar 2015

Beskrivelse

Med inntil en halv times gratis konsultasjon kan en advokat hjelpe deg med å avklare om du har et juridisk problem og gi enkle råd om dette. Har du behov for ytterligere advokatbistand, vil du bli henvist til advokat på vanlige vilkår.

Både privatpersoner og mindre næringsdrivende kan henvende seg til "Advokatvakten". Advokaten gir veiledning på alle alminnelige rettsområdet. bl.a.:

 • familierett, arv og skifte
 • boligrett
 • kjøpsrett / kontraktsrett
 • erstatningsrett / forsikringsrett
 • helse-, sosial- og trygderett
 • arbeidsrett
 • inkasso / tvangsfullbyrdelse
 • konkurs
 • selskapsrett
 • skatterett

 

Kriterium/vilkår

 • Man MÅ ringe fra morgenen samme dag og bestille kølapp.

Pris for Tjenesten

Gratis

Lover og retningslinjer

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Telemark krets av Den Norske Advokatforening står bak Advokatvakten.

Rådgivningen er muntlig. Advokatforeningen er uten ansvar for rådgivningen. Den enkelte advokat er selv ansvarlig for de råd som blir gitt.

Advokatvakten er i 2018 åpen følgende dager kl. 17.00 - kl. 19.00 ved Porsgrunn Bibliotek og Skien Bibliotek

Onsdag 14.mars

Onsdag 11.april

Onsdag  9.mai

NB! Man MÅ ringe fra morgenen samme dag og bestille kølapp

Adresser:

Porsgrunn bibliotek

Rådhusgata 3, Porsgrunn
tlf.: 35 54 71 70

Skien bibliotek 

Skistredet 12, Skien
tlf.: 35 58 13 60


 

Brosjyre

  Skjema

   Annet