Advokatvakten på biblioteket

Sist oppdatert: 03. februar 2015

Beskrivelse

Advokatvakten er et gratis rettshjelpstilbud i regi av Advokatforeningen og finnes flere steder i landet. 
Advokatene Hildur Strømhaug og Heidi Aspeflaten har nå etablert advokatvakt på Bamble Bibliotek og kulturhus.
De er tilstede følgende onsdager:  22.08., 19.09.,17.10.,21.11. og 05.12.2018  fra kl 17.00-19.00.

Publikum kan møte opp og få inntil 30 minutters gratis juridisk rådgivning på advokatvakten.
Mange får avklart sitt juridiske spørsmål gjennom et besøk på advokatvakten.
Hvis ikke saken  lar seg løse på 30 minutter kan man få avklart  hvorvidt man har en sak man bør gå videre med og eventuelt hvordan. 

Kriterium/vilkår

  • Man MÅ ringe fra morgenen samme dag og bestille kølapp.

Pris for Tjenesten

Gratis

Lover og retningslinjer

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Telemark krets av Den Norske Advokatforening står bak Advokatvakten.

Rådgivningen er muntlig. Advokatforeningen er uten ansvar for rådgivningen. Den enkelte advokat er selv ansvarlig for de råd som blir gitt.

Advokatvakten er i 2019 åpen følgende dager kl. 17.00 - kl. 19.00 ved Bamble biliotek, Porsgrunn Bibliotek og Skien Bibliotek

Onsdag 23.januar

Onsdag 20.februar

Onsdag  20.mars

Onsdag 24. april

Onsdag 15. mai

NB! Man MÅ ringe fra morgenen samme dag og bestille kølapp

Adresser:

Bamble bibliotek
Krabberødstrand 14, 3960 Stathelle

tlf.: 35 96 56 50

Porsgrunn bibliotek

Rådhusgata 3, Porsgrunn
tlf.: 35 54 71 70

Skien bibliotek 

Skistredet 12, Skien
tlf.: 35 58 13 60


 

Brosjyre

    Skjema

      Annet