Barne og ungdomsstipend

Sist oppdatert: 07. mars 2022

Beskrivelse

Stipend-og Priskomiteen kan hvert år dele ut barne- og ungdomsstipend. Stipendet skal bidra positivt til det lokale miljøet for barn- og ungdom i Bamble.

Stipendet er åpent for barn og ungdommer som bor i Bamble og for personer som bidrar positivt til barne- og ungdomsmiljøet i kommunen.

Kandidater kan vurderes innen en av følgende hovedgrupper:

-          Personlig premiering til talentfulle barn- ungdommer

-          Premiering til gruppe ved oppnådde resultater og god innsats.

-          Nye initiativ og prosjekt som inspirerer og engasjerer det lokale barne- og ungdomsmiljøet.

-          Personer som bidrar til barn- og ungdomsmiljøet i Bamble

Barne- og ungdomsstipendet er på 10 000 kroner.

Kontaktperson

Navn
Anette Skaugen Guldager
Tittel
Kulturkonsulent

Målgruppe

Alle

Kriterium/vilkår

Mottaker av stipend må redegjøre for bruken. I tilfeller der stipendet tildeles en gruppe eller et prosjekt, forutsettes det at midlene i sin helhet brukes i tråd med gruppens eller prosjektets intensjoner.

 (Det kan ikke deles ut stipend til idrettsutøvere ettersom det er egen ordning for disse.)

Lover og retningslinjer

Om søknadsprosessen

Søknadsfrist

15.september

Søknadmottaker

Bamble kommune, Postboks 80, 3993 LANGESUND elller postmottak@bamble.kommune.no

Brosjyre

    Skjema

      Annet