Behandlingsreise til utlandet

Sist oppdatert: 03. februar 2015

Beskrivelse

Behandlingsreise til utlandet er et supplement til forskjellige behandlingstilbud som fins i Norge. De fleste behandlingene skjer i Spania, Tyrkia, Serbia, Montenegro og på Kanariøyene.

Målgruppe

Personer som har

 • astma, kroniske lungesykdommer og atopisk eksem (barn og unge)
 • psoriasis
 • betennelsesaktig revmatisk sykdom
 • senskader etter poliomyelitt (postpolio)

Kriterium/vilkår

Du må ikke lide av andre alvorlige sykdommer som for eksempel

 • angina pectoris / nylig hatt hjerteinfarkt
 • hjertesvikt
 • ubehandlet høyt blodtrykk
 • kreftsykdom (det skal gå tre år etter avsluttet behandling)
 • alvorlige psykiske lidelser

Legen vil kunne gi deg flere opplysninger om hvilke sykdommer som kan hindre deg i å reise. Alle som søker må i utgangspunktet være selvhjulpne.

Pris for Tjenesten

Du må betale en egenandel. Barn og ungdom betaler ingen egenandel.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste.

  Om søknadsprosessen

  Vedlegg

  Epikrise fra revmatolog (ikke eldre enn fem år) og andre viktige opplysninger som kan være av betydning

  Søknadsfrist

  Se lenke Behandlingsreiser til utlandet i feltet Brosjyrer, kart, dokumenter og lignende.

  Søknadsbehandling

  Søknaden blir medisinsk vurdert av en lege i Behandlingsreiser.

  Saksbehandlingstid

  Tiden varierer etter hva slags behandling du søker om. Du får beskjed i god tid før avreise.

  Mulighet til å klage

  Det er ingen klagemulighet, men du kan sende inn tilleggsopplysninger som kan endre prioriteringen.

  Brosjyre

  Skjema

  Annet