Eiendomsskatt - betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt

Sist oppdatert: 07. mars 2022

Beskrivelse

Du kan søke om å få betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt. Det skal foreligge særlige grunner.

Det er kommunens politiske organer som bestemmer om eiendomsskatt skal ilegges eiendommer i kommunen.

Målgruppe

Eiere og brukere av eiendommer som er ilagt eiendomsskatt

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Se spesielt eiendomsskatteloven § 3 og § 25.

Om søknadsprosessen

Søknadsbehandling

Avgjørelsen om betalingsutsettelse fattes av skatteoppkreveren.

Brosjyre

Skjema

    Annet