Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt

Sist oppdatert: 07. mars 2022

Beskrivelse

Å kreve overtakst vil si at du klager over skattetaksten. Skattetaksten er den verdien huset/eiendommen er satt til, og som danner grunnlaget for beregning av eiendomsskatt. Skattetaksten skal settes til eiendommens alminnelige omsetningsverdi.

Det er kommunens politiske organer som bestemmer om eiendomsskatt skal ilegges eiendommer i kommunen.

Kontaktperson

Navn
Brit Storberget
Telefon
35 96 50 94

Målgruppe

Eiere og brukere av eiendommer som er ilagt eiendomsskatt

Kriterium/vilkår


Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Eigedomsskattelova § 3, § 8A-3 og § 19.

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Klagen skal være skriftlig og leveres til eiendomsskattekontoret innen seks uker etter at skattelisten er lagt ut.

Søknadsfrist


Søknadsbehandling

Klagenemnda i kommunen behandler klagen (kravet om overtakst).

Brosjyre

Skjema

    Annet