Ekstra sekker -salg

Sist oppdatert: 07. mars 2022

Beskrivelse

Salg av ekstrasekker -renovasjon

Dersom du har mer avfall enn det er plass til i dunken, kan du kjøpe den hvite ekstrasekken og sette den ut sammen med den grå dunken. Ekstra sekken skal kun brukes til restavfall.  Det vil si at du ikke legger grønn eller blå poser i den.

Sekker kan kjøpes på Servicetorget og på en del bensinstasjoner, se liste i tømmekalenderen.

Mer informasjon hos Renovasjon i Grenland

Pris for Tjenesten

Kr 20 , på sekk.

Lover og retningslinjer

Om søknadsprosessen

Brosjyre

    Skjema

      Annet