Foreningsregister

Sist oppdatert: 07. mars 2022

Beskrivelse

Lag og foreninger hjemmehørende i Bamble kommune kan registrere seg i kommunens foreningsregister på nett. Gjennom dette registeret kan publikum få tak i relevant informasjon om lag og foreninger i kommunen via nett.  for å kunne søke om kommunal driftsstøtte kreves at foreningen er oppført i kommunens foreningsregister.

Kontaktperson

Navn
Inger Lise Aaltvedt
Tittel
Sekretær

Kriterium/vilkår

Det er foreningers eget ansvar å registrere seg , og å ajourholde opplysninger slik at de til enhver tid er riktige. Ved spørsmål kontaktes Virksomhet for kultur, og vi hjelper til med registrering.

Opplysningene oppdateres også fortløpende ved melding om endringer.

Det er foreningenes eget ansvar å melde inn til Enhet for oppvekst og kultur når det gjøres endringer i opplysningene som er registrerte.

 

 

Lover og retningslinjer

Om søknadsprosessen

Brosjyre

    Skjema

      Annet