Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring

Sist oppdatert: 03. februar 2015

Beskrivelse

Norske elever har rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Hvis skolen krever at elevene eller foreldrene dekker utgifter i forbindelse med opplæringen, kan du klage til skolen. Det gjelder for eksempel utgifter til undervisningsmateriell, transport i skoletiden, leirskoleopphold, ekskursjoner eller andre turer. Hvis skolen ikke endrer sitt vedtak eller sin praksis, kan du henvende deg til Fylkesmannen, som fører tilsyn med virksomheten i grunnskolen. 

Kontaktperson

Navn
Odd Runar Aslaksen
Tittel
Rådgiver
Telefon
35 96 52 20

Lover og retningslinjer

Om søknadsprosessen

Brosjyre

    Skjema

      Annet