Helsestasjon for ungdom

Sist oppdatert: 03. februar 2015

Beskrivelse

På helsestasjon for ungdom kan du få råd og veiledning om blant annet rus, seksualitet,  kjønnssykdommer, psykiske problemer og kosthold. Du kan også få henvisning videre til spesialist. Helsestasjonen er en deltjeneste til den vanlige helsestasjonsvirksomheten.

Stedet er Bamble helsestasjon i Rådhuset.

Åpningstid mandag kl. 15 -17. Det er stengt i skoleferier.

 

På helsestasjonen møter du lege, helsesøster og jordmor.

Kontaktperson Kari Ask tlf. 35 96 51 64

Kontaktperson

Navn
Anja Sævik Hallaråker
Tittel
Avdelingsleder
Mobil
481 37 164
Navn
Kari Ask
Tittel
Jordmor
Telefon
35 96 51 64

Målgruppe

Ungdom opp til 20 år

Kriterium/vilkår

Det er ikke timebestilling.

Du kan bare møte opp.

De ansatte har taushetsplikt.

Pris for Tjenesten

Tilbudet er gratis.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Kommunen plikter å tilby helsestasjons- og skolehelsetjeneste til barn og unge under 20 år. Se spesielt 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1, § 3-2, § 3-3
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7
Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 2-1, § 2-3

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Henvend deg til din nærmeste helsestasjon. Du trenger ikke å bestille time.

Mulighet til å klage

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Brosjyre

    Skjema

      Annet