Helsestasjon for ungdom

Sist oppdatert: 07. mars 2022

Beskrivelse

På helsestasjon for ungdom kan du snakke om og få råd om
  • Psykisk helse
  • Å vokse opp i to kulturer
  • Vanskelige forhold hjemme
  • Graviditet, prevensjon og abort
  • Seksuelt overførbare infeksjoner
  • Spiseforstyrrelser
  • Alkohol, piller og narkotika
  • Vold eller overgrep
Helsestasjonen er åpen på ettermiddager, det er gratis og du trenger ikke bestille time.
Alle som jobber på helsestasjonen har taushetsplikt.
 
Dersom du ikke tidligere har fått barnevaksinasjoner, vil du få tilbud om vaksinering gjennom helsestasjonen fram til du er 20 år.

Her treffer du oss:
2. etasje på Bamble ungdomsskole

Åpent:
Tirsdag kl. 14.00 - 17.00 (lege, fysioterapeut, helsesykepleier)
Torsdag kl. 14.30 - 16.30 (jordmor, helsesykepleier)
NB! Egne åpningstider i sommerferien

Telefonnummer: 47 67 47 31

Postadresse:Bamble kommune, Bamble helsestasjon, Postboks 80, 3993 Langesund

Kontaktperson

Navn
Anja Sævik Hallaråker
Tittel
Avdelingsleder
Mobil
481 37 164

Målgruppe

Ungdom opp til 20 år.

Kriterium/vilkår

Det er ikke timebestilling.

Du kan bare møte opp.

De ansatte har taushetsplikt.

Pris for Tjenesten

Tilbudet er gratis.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Kommunen plikter å tilby helsestasjons- og skolehelsetjeneste til barn og unge under 20 år. Se spesielt 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1, § 3-2, § 3-3
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7
Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 5, § 6 og § 7.

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Henvend deg til din nærmeste helsestasjon. Du trenger ikke å bestille time.

Mulighet til å klage

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Du kan også klage til Statsforvalteren i ditt fylke over uforsvarlig utførelse av tjenesten, utilstrekkelig eller gal informasjon eller brudd på taushetsplikten.

Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i forbindelse med tjenesten kan du sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.