Helsestasjon

Sist oppdatert: 03. februar 2015

Beskrivelse

Helsestasjonen følger barn fra fødsel til skolealder og er et kommunalt ansvar. Helsestasjonen gjør en viktig jobb for forebygging og oppfølging av barn i potensielt vanskelige livssituasjoner, og samarbeidet med barnehage, fastlege og barnevern er verdifullt. På helsestasjonen får du råd og veiledning om

 • barnets motoriske og psykososiale utvikling
 • amming og morsmelk
 • vaksinasjon
 • ernæring
 • språkutvikling
 • tannhelse
 • foreldrerollen
 • samliv
 • samspill
 • vold, overgrep og omsorgssvikt 

Det legges vekt på forebyggende helsearbeid. Helsesøster kan også komme på hjemmebesøk.

I Bamble kommune er tjenesten delt inn i:

helsestasjon for barn 0-5 år

helsestasjon for ungdom

skolehelsetjenesten i grunnskolen

skolehelsetjenesten i videregående skole

Kontaktperson

Navn
Anja Sævik Hallaråker
Tittel
Avdelingsleder
Mobil
481 37 164

Målgruppe

Barn og unge i aldersgruppen 0-20 år, gravide og foresatte

Pris for Tjenesten

Tjenesten er gratis.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se blant annet

Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 3
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7.

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Når du har født, vil helsestasjonen ta kontakt med deg og avtale tid enten for hjemmebesøk eller oppfølging på helsestasjonen. Du vil få innkalling til vaksinasjoner og regelmessige kontroller av barnet ditt. 

Mulighet til å klage

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Brosjyre

  Skjema

   Annet