Kommunal bolig

Sist oppdatert: 08. mars 2022

Beskrivelse

Noen vil ha problemer med å komme seg inn på boligmarkedet eller å bli boende i den boligen de har. Kommunen har et ansvar for å bidra til at alle har et godt og trygt sted å bo, og Nav skal medvirke til å skaffe boliger til de som ikke greier det på egen hånd.

Kontaktperson

Navn
Helena Vårli
Tittel
Avdelingsleder
Telefon
35 96 51 29
Mobil
913 65 075

Målgruppe

Vanskeligstilte

Kriterium/vilkår

Kommunen vil vurdere hva slags type bistand den enkelte har behov for og hvilke alternativer som finnes.

Lover og retningslinjer

Om søknadsprosessen

Brosjyre

    Skjema

      Annet