Kommunal bolig

Sist oppdatert: 20. desember 2016

Beskrivelse

Noen vil ha problemer med å komme seg inn på boligmarkedet eller å bli boende i den boligen de har. Kommunen har et ansvar for å bidra til at alle har et godt og trygt sted å bo, og Nav skal medvirke til å skaffe boliger til de som ikke greier det på egen hånd.

Målgruppe

Vanskeligstilte

Kriterium/vilkår

Kommunen vil vurdere hva slags type bistand den enkelte har behov for og hvilke alternativer som finnes.

Lover og retningslinjer

Om søknadsprosessen

Brosjyre

    Skjema

    Annet