Kulturprisen

Sist oppdatert: 08. mars 2022

Beskrivelse

Beskrivelse:
Stipend- og Priskomiteen kan dele ut kulturprisen til kunstnere, kulturarbeidere eller lag/organisasjoner hjemmehørende i Bamble kommune.
Kulturprisen blir gitt for aktivt, frivillig og oppofrende kulturarbeid over lengre tid.
Kulturprisen er på kr. 10 000,-. I tillegg får prisvinneren et innrammet grafisk blad og et diplom. 

Ansvarlig for tjenesten:
Enhet for Kultur og oppvekst
Kulturavdelingen

Kontaktperson

Navn
Anette Skaugen Guldager
Tittel
Kulturkonsulent

Målgruppe

Ungdom, Voksne

Kriterium/vilkår

Prisen gis som en heder for innsats innenfor det lokale kulturlivet.
Prisen bør fortrinnsvis gis til en person, men også lag/organisasjoner kan være aktuelle kandidater.
Søknaden må være levert til Virksomhet kultur innen 15 september.

Lover og retningslinjer

Om søknadsprosessen

Søknadsfrist

15. september

Søknadmottaker

Bamble kommune, Postboks 80, 3993 LANGESUND eller postmotak@bamble.kommune.no

Brosjyre

    Skjema

      Annet