Leirskoleopphold

Sist oppdatert: 03. februar 2015

Beskrivelse

En del av undervisningstiden i grunnskolen kan legges til en leirskole. I så fall vil dette være del av den obligatoriske grunnskoleopplæringen. Skolen har ingen plikt til å tilby opphold på leirskole, men det er vanlig at elevene drar på leirskole sammen med læreren sin en gang i løpet av grunnskolen. Undervisningen vil i stor grad foregå utendørs, enten på fjellet eller ved sjøen der leirskolen ligger.

Det praktiske opplegget knyttet til turen vil bli drøftet med foreldrene på forhånd.

Kontaktperson

Navn
Odd Runar Aslaksen
Tittel
Rådgiver
Telefon
35 96 52 20

Pris for Tjenesten

For eleven er leirskoleoppholdet gratis.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Se opplæringslova §§ 2-3,  2-15 og 10-9.

Om søknadsprosessen

Brosjyre

    Skjema

      Annet