Skolehelsetjeneste

Sist oppdatert: 03. februar 2015

Beskrivelse

Skolehelsetjenesten er et tilbud til deg som er skoleelev og under 20 år. Du kan få råd og veiledning og få utført helseundersøkelser og vaksinasjoner. Ved behov kan du bli henvist videre til fastlege, tannlege eller spesialist. Skolehelsetjenesten har også som oppgave å fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene.

Kontaktperson

Navn
Anja Sævik Hallaråker
Tittel
Avdelingsleder
Mobil
481 37 164

Pris for Tjenesten

Tjenesten er gratis.

Lover og retningslinjer

Om søknadsprosessen

Mulighet til å klage

Hvis du mener du ikke får nødvendig helsehjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Brosjyre

    Skjema

      Annet