Vaksine

Sist oppdatert: 03. februar 2015

Beskrivelse

Kommuneelsetjenesten tilbyr deg vaksinering mot smittsomme sykdommer. Ta kontakt med fastlegen eller helsestasjonen. Det nasjonale vaksinasjonsprogrammet inneholder

  • barnevaksinasjoner til alle barn i førskole- og grunnskolealder
  • årlig sesonginfluensavaksinasjon til personer som er særlig utsatt
  • vaksinasjon mot pandemisk influensa
  • andre vaksiner til visse risikogrupper (f.eks. pneumokokkvaksine, hepatittvaksiner, BCG)

Vaksinasjonskontoret på Rådhuset har tilbud om vaksiner og rådgivning i forbindelse med utenlandsreise. Timebestilling for dette er onsdag kl 13-15 og torsdag kl 10-11 på tlf. 35 96 51 85

Vi tar imot timebestilling på mail, men kan ikke gi råd om vaksinasjon pr mail. Mail besvares onsdag og torsdag

e-postadresse: 
vaksinasjonskontoret@bamble.kommune.no

Kontaktperson

Navn
Birgitte Giæver Johnsen
Telefon
35 96 51 85

Målgruppe

Personer som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen.

Kriterium/vilkår

Nasjonalt folkehelseinstitutt fastsetter hvilke personer som er i risikogruppene og som skal tilbys sesonginfluensavaksinasjon. Ved pandemisk influensa tilbyr kommunen vaksinering etter retningslinjer fra Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Pris for Tjenesten

Barnevaksinasjon er gratis. For øvrig betaler du en egenandel.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Kommunen plikter å tilby denne tjenesten. Se
helse- og omsorgstjenesteloven § 1-1 og § 3-1
smittevernloven kapittel 3 

Om søknadsprosessen

Mulighet til å klage

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Brosjyre

Skjema

    Annet