Fritid for barn og unge

Fritid for barn og unge

Kontaktperson

Jomik Guldager - tlf: 91 36 51 05 - Epost

Fritidsklubber

Bamble kommune har fire fritidsklubber:

  • Stjerneklubben – på  Herre
  • Jølle -  i Vest Bamble
  • Fjæra - i Langesund
  • Nødutgangen - på Rugtvedt.

Disse holder åpent mandag og onsdag kl. 17.30 - 21.00 unntatt Nødutgangen som er åpen onsdag kl. 17.30 - 21.00 Dette er et tilbud for all ungdom i Bamble fra 8 trinn til 18 år. Alle klubbene har kiosk som selger mat, det vises film, spilles spill og øves i band. Alle klubbene er rusfrie.

Ferietilbud

Ungdom og fritid arrangerer fritidsaktiviteter i skolens ferier. Det er ansatte i Ungdom og fritid som er voksenpersonal på våre ferieaktiviteter.  I forkant av hver ferie vil elevene få informasjon av sin miljøterapeut - som er tilknyttet skole og fritidsklubb.

Musikkbingene i Bamble

Ungdom og fritid og kulturskolen samarbeider om driften av musikkbingene i Bamble Musikkbingen er et øvingslokale, vi har to stykker. En ved Rønholt skole og en ved Stathelle barneskole. Ungdomsband som ønsker å bruke musikkbingene må underskrive en kontrakt.

Bamble Ungdomsråd

Bamble Ungdomsråd - BU startet i januar 2012.  Bamble ungdomsråd består av to elever fra hver ungdomsskole og videregående skole i Bamble. Ordfører er ungdomsrådets fadder.  Rådet har møter i forkant av kommunestyremøter og uttaler seg om saker som angår barn og unge.

De har/har hatt representanter i følgende utvalg: •skoleforum •arbeidsgruppe for ny frivillighetsplanen •arbeidsgruppe for revidering av planen for fysisk aktivitet •rådgivere i grunnlovsjubileet •stemmerettsjubileet •verksted for arealplanlegging

BU har nå 3 representanter i Telemark Ungdomsråd. De deltar på noen regionale samlinger og konferanser.

Kontaktperson:

Heidi Herum - Tlf. 93 87 92 75 - Epost

UKA

er en kulturuke med arrangement som arrangeres i forkant av UKM. Ungdom og fritid tilbyr en rekke gratis kurs denne uka.

UKM - Ungdommens kulturmønstring er et offentlig kulturtiltak for ungdom mellom 13 og 20 år og foregår hvert år over hele landet. Det hele avsluttes med en stor fest på Fjæra. Vanligvis er kurskatalogen klar like etter jul. det er miljøterapeutene ved hver skole som deler ut katalogen.

SLT - Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak

Kontaktperson

Heidi Herum - tlf. 93 87 92 75 - Epost

SLT, Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak, er det organiserte samarbeidet mellom Bamble kommune og Bamble lensmannskontor.

Vi jobber i hovedsak mot personer eller grupper som står i faresonen for å utvikle kriminalitet og/eller rus i aldersgruppen 13-18 år.

I SLT–samarbeidet deltar ungdom og foresatte, kommunale etater, politi og andre aktører. Målet er å få mer effekt ut av tiltak ved at flere instanser støtter og utfyller hverandres arbeid.

Natteravn

Kontaktperson

Heidi Herum - tlf: 93 87 92 75 - Epost

Natteravn I sommermånedene (mai-august) er det Natteravntjeneste i Langesund sentrum og i tilstøtende områder som for eksempel Krogshavn og Steinvika. Det er i utgangspunktet foresatte fra ungdomsskolene Grasmyr og Langesund som går. De går i hovedsak en kveld/natt hver i løpet av sesongen. Natteravntjenesten blir forsterket med kommunalt ansatte etter behov.

Sist oppdatert: 27. januar 2021
Ungdom og fritid

Besøksadresse:

Storgata 8
3970 Langesund

Kontaktperson: Anne Hvål

Tittel: Avdelingsleder

Telefon: 913 65 034