Grasmyr ungdomsskole

Fronter   

Et trygt og godt skolemiljø

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. På Grasmyr ungdomsskole har arbeidet med et trygt og godt skolemiljø blitt sterkt vektlagt, og det skal være en tydelig nulltoleranse for krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering. Alle elever har en individuell rett til et trygt psykososialt miljø, og Grasmyr ungdomsskole arbeider aktivt for dette.Under finner dere viktig informasjon om hvordan vi arbeider med trygt og godt skolemiljø.

Handlingsveileder i saker som angår elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø - Opplæringsloven kap. 9a

Felles kommunalt ordensreglement for skolene i Bamble

Meld mobbing     Varslingsskjema til rektor

Viktige nettsider

Arbeidsplaner

Disse lenkene oppdateres annenhver mandag - Sist oppdatert 09.03.20:

8.trinn            9.trinn                10.trinn

Informasjon til elever og foreldre

 • Handlingsplan mot mobbing
 • Slik vil vi ha det - ordensregler
 • Retningslinjer for bruk av IKT-utstyr
 • Kontaktskjema foresatte
 • Informasjon om Visma Flyt skole og KS-Svar ut

Klikk her for å laste ned skrivene

 •  Virksomhetsplan for Grasmyr ungdomsskole 2019-20 

Last ned

 • Rådgivers informasjon om vgs høst 2019

Last ned

Informasjon om skolen

Grasmyr ungdomsskole ligger høyt og fritt i tilknytning til idrettshall og naturområder på Grasmyr mellom Stathelle og Langesund i Bamble kommune. Det er pr 19.08.19, 219 elever ved skolen.

Telefon: 35 96 57 00

Besøksadresse: Tønderveien 9, 3960 Stathelle
Postadresse: Bamble kommune, Postboks 80 , 3993 Langesund

Administrasjon

Virksomhetsleder/rektor: Kenneth Broch Johnsen - Mobilnr.: 957 57 042

KennethBroch.Johnsen@bamble.kommune.no

Fagleder/inspektør: Nadia Marie Steinbrenner

NadiaMarie.Steinbrenner@bamble.kommune.no

Merkantil: Gunn Inger Ødegaarden

GunnInger.Odegaarden@bamble.kommune.no

8.trinn

Teamkoordinator: Camilla Kristine Tangen

CamillaKristine.Tangen@bamble.kommune.no 

9.trinn

Teamkoordinator: Anne Marit Dalene

AnneMarit.Dalene@bamble.kommune.no 

10.trinn

Teamkoordinator: Irene Fredriksen

Irene.Fredriksen@bamble.kommune.no 

FAU

Leder: Anette Gusfre - Tlf.: 959 09 210

angusfre@gmail.com

 

Visjon og verdier

Verdigrunnlaget vårt danner utgangspunktet for hvordan vi arbeider:

 • Hver elev er unik og ønsker å lære
 • Læring er mestring og utvikling for livet
 • Foreldrene er støttespillere i elevenes læring
 • Skolen er en profesjonell veiviser til livslang læring

 

Satsingsområder

Ved å la verdigrunnlaget ligge til grunn for det vi gjør, og fokusere på det vi vet har mest betydning for elevenes læring - tilpasset opplæring, klasseledelse og gode relasjoner - skal Grasmyr ungdomsskole jobbe for å gjøre alle elever gode, og at alle skal nå sitt potensiale til fulle.

Ordensreglement

Handlingsplan mot mobbing

Skolerute / fri fra undervisning

Skolerute 2019-2020     Søk om fri

 

Bildegalleri

                                       

Utvalg

 • Elevrådet
 • FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg)
 • SU (Samarbeidsutvalget)

Møtereferat FAU

2.oktober 2019

28.oktober 2019

13.januar 2020

Møtereferat SU

21.oktober 2019

9.desember 2019

24.februar 2020

Andre kommunale skoler

Rugtvedt skole 

Rønholt skole

Langesund barneskole

Langesund ungdomsskole

Herre skole

Stathelle barneskole

Paletten

Sist oppdatert: 09. mars 2020