Grasmyr ungdomsskole

Et trygt og godt skolemiljø

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. På Grasmyr ungdomsskole har arbeidet med et trygt og godt skolemiljø blitt sterkt vektlagt, og det skal være en tydelig nulltoleranse for krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering. Alle elever har en individuell rett til et trygt psykososialt miljø, og Grasmyr ungdomsskole arbeider aktivt for dette.Under finner dere viktig informasjon om hvordan vi arbeider med trygt og godt skolemiljø.

Handlingsveileder i saker som angår elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø - Opplæringsloven kap. 9a

Felles kommunalt ordensreglement for skolene i Bamble

Meld mobbing     Varslingsskjema til rektor

Viktige nettsider

Arbeidsplaner

Disse lenkene oppdateres annenhver mandag - Sist oppdatert: 12.05.21

8.trinn            9.trinn                10.trinn

Informasjon til elever og foreldre

 • Handlingsplan mot mobbing
 • Slik vil vi ha det
 • Felles kommunalt ordensreglement for skolene i Bamble
 • Retningslinjer for bruk av IKT-utstyr
 • Informasjonsskriv vedr. Nasjonale prøver for 8. og 9.trinn
 • Valgskjema til valgfag
 • Svarslipp

Klikk her for å laste ned skrivene

 

 •  Virksomhetsplan for Grasmyr ungdomsskole 2020/21

         Last ned

 

 • Informasjon fra rådgiver vedr. søknad til vgs

         Last ned

Informasjon om skolen

Grasmyr ungdomsskole ligger høyt og fritt i tilknytning til idrettshall og naturområder på Grasmyr mellom Stathelle og Langesund i Bamble kommune. 

Telefon: 35 96 57 00

Besøksadresse: Tønderveien 9, 3960 Stathelle
Postadresse: Bamble kommune, Postboks 80 , 3993 Langesund

Administrasjon

Virksomhetsleder/rektor: Nadia M. Steinbrenner - Tlf.: 98 67 00 23

NadiaMarie.Steinbrenner@bamble.kommune.no

Fagleder/inspektør: Øyvind K. Kristiansen - Tlf.: 45 28 33 16

Oyvind.Krog.Kristiansen@bamble.kommune.no

Merkantil: Gunn Inger Ødegaarden - Tlf.: 35 96 57 00

GunnInger.Odegaarden@bamble.kommune.no

8.trinn

Teamkoordinator: Irene Fredriksen - Tlf.: 93 08 48 03

Irene.Fredriksen@bamble.kommune.no 

9.trinn

Teamkoordinator: Åshild Hansen - Tlf.: 47 25 62 42

Ashild.Hansen@bamble.kommune.no 

10.trinn

Teamkoordinator: Peter K. Skaugen - Tlf.: 35 96 57 00

PeterKristian.Skaugen@bamble.kommune.no 

 

Rådgiver

Runar Tellefsen - Tlf.: 90 03 21 24

Runar.Tellefsen@bamble.kommune.no

Sosiallærer

Jannicke Daapan Svendsen - Tlf.: 90 97 78 70

Jannicke.Daapan@bamble.kommune.no

Miljøterapeut

Merete B. Moen - Tlf.: 48 16 50 48

MereteBjorntvedt.Moen@bamble.kommune.no

Helsesykepleier

Marina Halvorsen - Tlf.: 48 16 49 89

Marina.Halvorsen@bamble.kommune.no

 

 

FAU

Leder: 

Tore Monstad Halvorsen - Tlf.: 94 84 00 30

monstadconsult@gmail.com

 

Visjon og verdier

Verdigrunnlaget vårt danner utgangspunktet for hvordan vi arbeider:

 • Hver elev er unik og ønsker å lære
 • Læring er mestring og utvikling for livet
 • Foreldrene er støttespillere i elevenes læring
 • Skolen er en profesjonell veiviser til livslang læring

 

Satsingsområder

Ved å la verdigrunnlaget ligge til grunn for det vi gjør, og fokusere på det vi vet har mest betydning for elevenes læring - tilpasset opplæring, klasseledelse og gode relasjoner - skal Grasmyr ungdomsskole jobbe for å gjøre alle elever gode, og at alle skal nå sitt potensiale til fulle.

Ordensreglement

Handlingsplan mot mobbing

Skolerute / fri fra undervisning

Skolerute 2020-21     Søk om fri

 

Bildegalleri

                                       

Utvalg

 • Elevrådet
 • FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg)
 • SU (Samarbeidsutvalget)

Møtereferat FAU

4.november 2020

30.november 2020

18.januar 2021

22.mars 2021

26.april 2021

Møtereferat SU

14.desember 2020

8.februar 2021

12.april 2021

Andre kommunale skoler

Rugtvedt skole 

Rønholt skole

Langesund barneskole

Langesund ungdomsskole

Herre skole

Stathelle barneskole

Paletten

Sist oppdatert: 12. mai 2021