Langesund ungdomsskole

Nyheter          Fronter

Trygt og godt skolemiljø

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. På Langesund ungdomsskole har arbeidet med et trygt og godt skolemiljø blitt sterkt vektlagt, og det skal være en tydelig nulltoleranse for krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering. Alle elever har en individuell rett til et trygt psykososialt miljø, og Langesund ungdomsskole arbeider aktivt for dette.Under finner dere viktig informasjon om hvordan vi arbeider med trygt og godt skolemiljø.

Hva skal skolen gjøre - Handlingsveileder trygt og godt læringsmiljø 

Felles kommunalt ordensreglement for skolene i Bamble

Varslingsskjema til rektor     Meld mobbing

Viktige nettsider

Informasjon om skolen

Langesund ungdomsskole er sentralisert midt i Langesund og jobber for at hver elev skal oppnå sitt aller beste. Skolen består av lærere og ansatte med høy faglig kompetanse med et godt og trygt læringsmiljø. Skolen ligger nær verna naturområder med særegen geologi i et maritimt miljø.

Visjon og verdier

Skolens visjon: «ÅPNER DØRER FOR VERDEN OG FRAMTIDA»

Skolens verdier: TRYGGHET – RESPEKT – ENGASJEMENT

Virksomhetsplan for LUS 2018-2019

Satsingsområder

Langesund ungdomsskole har felles satsingsområder med de andre skolene i Bamble:

 • Vurdering for læring: Lærerne deltar i arbeid for en bedre tilbakemeldingskultur.
 • Sosial kompetanse: Skolen bruker læringspartner og samarbeidslæring (CL) for at elevene skal øke sin sosiale kompetanse.
 • Fysisk aktivitet og helse:  Uteskoledager, valgfag: Natur, miljø og friluftsliv og fysisk aktivitet og helse, mat og helsefaget .

 Spesielt for Langesund ungdomsskole er:

 •  en super kantine med varmrett mandag og tirsdag
 •  aktivitetsdager ute høst, vinter og vår.
 • internasjonal uke uke den siste uka før jul.
 •  aktivitetsuke den siste skoleuka
 •  miljøtjeneste for elever

Skolerute / Fri fra skolen

Skolerute 2018 - 2019     Søk om fri 

Bildegalleri

Havhesten

Havhesten er en egen avdeling tilknytta Langesund ungdomsskole. Dette er en praktisk retta skole for elever i Bamble kommune som ikke har utbytte av et vanlig undervisningstilbud

Utvalg

 • Elevrådet
 • FAU
 • SU

Andre kommunale skoler

Rugtvedt skole

Rønholt skole

Langesund barneskole

Herre skole

Stathelle barneskole

Grasmyr ungdomsskole

Paletten

Sist oppdatert: 06. mai 2019