Langesund ungdomsskole

Nyheter   

Kontaktinformasjon

Kontoret: tlf 35965730

Adresse: H P Jacobsens gate 10, 3970 Langesund

Rektor: Maja Eriksen tlf 35965733 / 481 65 099

Inspektør: Hilde Petrikke Østli tlf 35965734 / 908 97 643

Informasjon om skolen

Langesund ungdomsskole er sentralisert midt i Langesund og jobber for at hver elev skal oppnå sitt aller beste. Skolen består av lærere og ansatte med høy faglig kompetanse med et godt og trygt læringsmiljø. Skolen ligger nær verna naturområder med særegen geologi i et maritimt miljø

Trygt og godt skolemiljø

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. På Langesund ungdomsskole har arbeidet med et trygt og godt skolemiljø blitt sterkt vektlagt, og det skal være en tydelig nulltoleranse for krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering. Alle elever har en individuell rett til et trygt psykososialt miljø, og Langesund ungdomsskole arbeider aktivt for dette.Under finner dere viktig informasjon om hvordan vi arbeider med trygt og godt skolemiljø.

Hva skal skolen gjøre - Handlingsveileder trygt og godt læringsmiljø 

Felles kommunalt ordensreglement for skolene i Bamble

Varslingsskjema til rektor     Meld mobbing

Viktige nettsider

Visjon og verdier

Skolens visjon: «ÅPNER DØRER FOR VERDEN OG FRAMTIDA»

Skolens verdier: TRYGGHET – RESPEKT – ENGASJEMENT

Satsingsområder

Langesund ungdomsskole har felles satsingsområder med de andre skolene i Bamble:

  • Vurdering for læring: Lærerne deltar i arbeid for en bedre tilbakemeldingskultur.
  • Sosial kompetanse: Skolen bruker læringspartner og samarbeidslæring (CL) for at elevene skal øke sin sosiale kompetanse.

 Spesielt for Langesund ungdomsskole er:

  •  aktivitetsdager ute høst, vinter og vår.
  •  internasjonal uke uke den siste uka før jul.
  •  aktivitetsuke den siste skoleuka
  •  miljøtjeneste for elever

Skolerute / Fri fra skolen

SKOLERUTE 2020-2021

Langesund ungdomsskole skal ha to halve planleggingsdager i tillegg, disse blir lagt til tirsdag etter kl. 12.00, skoledagen til elevene blir ikke berørt.

Søk om fri 

Havhesten

Havhesten er en egen avdeling tilknytta Langesund ungdomsskole. Dette er en praktisk retta skole for elever i Bamble kommune som ikke har utbytte av et vanlig undervisningstilbud

Utvalg

  • Elevrådet
  • FAU
  • SU

Andre kommunale skoler

Rugtvedt skole

Rønholt skole

Langesund barneskole

Herre skole

Stathelle barneskole

Grasmyr ungdomsskole

Paletten

Sist oppdatert: 20. august 2020