Vannmåleravlesning

Vannmåleravlesninger kan nå registreres på Bamble kommunes nettside

Vannmålerkortene sendes ut 14.desember, og svarfrist er 31.desember

Gå inn på linken for vannmåleravlesning på våre hjemmesider (under)

  1. Tast inn påloggingsinformasjonen for registrering du har mottatt på målerkotet
  2. Tast din målepunktID og følg veiledningen

Til registrering

 

Sist oppdatert: 06. januar 2020