Kommunale avgifter 2020

Bamble kommune har sendt ut faktura for kommunale avgiftene som påløper i januar 2020.

Fakturaen er utarbeidet med bakgrunn i de nye kommunale avgiftene som er vedtatt i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2020.

En oversikt over endringene i de kommunale avgiftene, finner du her

 

Mer informasjon om eiendomsskatten finner du her