Koronatesting opphører i helgene

Koronatesting ved ferjekaien i Langesund opphører i helgene fremover, dette gjelder fra førstkommende helg (17-18. oktober). Testing vil foregå i ukedagene, ring for å avtale tid.

Bamble kommunes informasjonstelefon for korona : 970 58 599
Telefonen kan ringes alle hverdager fra kl. 08.00-15.30.

All testing foregår på kaia i Langesund. Innbyggere som skal testes må ringe koronatelefonen på forhånd for å gjøre avtale om testing. Hvis noen møter opp for «drop-in» vil de bli avvist, og må gjøre avtale om testing neste dag. Det kan være mange som ønsker å teste seg så du må påregne noe ventetid.

Viser til Helsedirektoratet som har evaluert ordningen med koronatestsentre

Evaluering av ordningen med testsentre på flyplasser, havner og grensepasseringer langs vei

Helsedirektoratet har evaluert ordningen med koronatestsentre på flyplasser, havner og grensepasseringer langs vei, og i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet besluttet hvordan ordningen bør innrettes videre for å være et effektivt tiltak mot importsmitte.


-Helsedirektoratet berømmer og takker kommunene for rask etablering av koronatestsentre ved flyplasser, havner og utvalgte grensestasjoner langs vei. Uten kommunenes imponerende innsats, hadde det ikke vært mulig å etablere testsentrene så raskt, sier fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet.
-Når vi nå endrer ordningen, er det fordi vi ser at testing av reisende langs vei er et for lite effektivt for å begrense importsmitten, og at vi heller bør velge andre tiltak for å treffe denne gruppen.

Evaluering
I august ble det opprettet testsentre på flyplasser, havner og utvalgte grensepasseringer langs vei, hvor reisende fra utlandet kan teste seg for covid-19. Helsedirektoratet samarbeidet med kommunene om å få opp testsentrene. https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/ber-alle-reisende-bidra-til-a-begrense-risikoen-for-smitte-med-covid-19-inn-til-norge
Helsedirektoratet har evaluert ordningen med koronatestsentre, og i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet besluttet hvordan ordningen bør innrettes videre.
Få benyttet tilbud om testing langs vei

Evalueringen viste at tilbudet om frivillig testing for de som passerer grensen i bil ikke ble benyttet av mer enn 1,3% de reisende. Helsedirektoratets vurdering er derfor at frivillig testing langs vei er lite effektivt for å begrense importsmitte. Disse testsentrene avvikles derfor som del av den nasjonale ordningen, men kommunene kan bruke testsentrene for eksempel til testing av arbeidsreisende.
Helsedirektoratets vurdering er at en må utvikle andre metoder enn testtilbud ved grensen for å nå fram til de som kommer til landet i bil.
Testsenteret langs ved Storskog i Sør-Varanger fortsetter likevel. Dette er en Schengen-grense som gjør det mulig å komme i kontakt med alle som passerer.
Viderefører testsentre ved flyplasser og fergeleier

Testsentre ved flyplasser og fergeleier anbefales videreført. På grunn av den lave reiseaktiviteten anbefaler imidlertid Helsedirektoratet at driften ved alle fergeleier innstilles inntil antall reisende tar seg opp igjen. Dette vil gjennomføres i dialog med de aktuelle kommunene.


Infrastruktur og annet som har blitt anskaffet i forbindelse med etableringen av testsentre ved fergeleier, må opprettholdes slik at driften kan tas opp igjen ved økt reiseaktivitet. Vurdering om gjenåpning skal tas av Helsedirektoratet i samarbeid med de enkelte kommunene.


Helsedirektoratet vurderer at disse endringene bidrar til å målrette driften av den nasjonale ordningen for å begrense importsmitte mot de grensepasseringene hvor erfaring viser at det er sannsynligheten for å avdekke positive er størst.

Informasjon fra Helsedirektoratet

 

 

Sist oppdatert: 19. oktober 2020