Kommunale avgifter - nye muligheter

Faktura for april inneholder ny eiendomsskatt i henhold til taksering.

Kommunale avgifter - nye muligheter

Standarden ved utsending av fakturaer er at alle nå får gebyrene fordelt på 12 terminer, men det er også mulig å velge 1 termin i året eller 4 terminer i året.  

Henvendelser vedrørende dette må sendes skriftlig og merkes med «TERMIN gårds- og bruksnummer»  

Epost: postmottak@bamble.kommune.no 
Post: Bamble kommune, Postboks 80, 3993 Langesund  

Eiendomsskatt

Faktura for april 2021 inneholder ny eiendomsskatt i henhold til taksering. Den nye eiendomsskatten gjelder fra 1.januar, og det som er fakturert tidligere i år fratrekkes. Selv ved klage må eiendomsskatten betales i sin helhet, jf. eiendomsskatteloven §25. Dersom klagen fører frem vil overbetalt skatt tilbakebetales.  

Henvendelser vedrørende eiendomsskatt merkes med «EIENDOMSSKATT gårds- og bruksnummer»

Epost: postmottak@bamble.kommune.no 
Post: Bamble kommune, Postboks 80, 3993 Langesund
Telefon vedr.eiendomsskatt: 35 96 50 26

Sist oppdatert: 21. september 2021