Driftstilskudd kulturforeninger 2022

Sist oppdatert: 15. desember 2022

Frivillige foreninger i Bamble med kultur som hovedformål og medlemmer under 20 år, kan nå søke om driftstilskudd.

Benytt skjema på kommunens nettsider: https://bit.ly/2VUtUu7  

Husk å oppdatere opplysninger i foreningsregisteret. De som ikke er registrert, må gjøre det før de kan motta støtte.  

Frist for å søke driftstilskudd er 15. mars 2022.  

Driftstilskudd til idrettsforeninger fordeles automatisk via Bambles Idrettsråd, idrettsforeninger trenger derfor ikke søke om driftstilskudd.