Støtte til utskifting fra gammel til rentbrennende vedovn

Sist oppdatert: 15. desember 2022

Husstander kan få dekket inntil 4000 kroner til ny ovn.

Totalt 150 000 kr i pengestøtte gis fortløpende til husstander som oppfyller kravene, så lenge det er tilgjengelige midler. Først til mølla-prinsippet gjelder.

Spørsmål og svar: 

Når kan jeg søke?
Søknadsprosessen har startet og avsluttes når potten på 150 000 kr er brukt opp.

Søknadsskjema rentbrennende ovner

Når er søknadsfristen?
Det er ingen søknadsfrist for tilskuddsordningen. Søknadsskjemaet fjernes fra nettsiden når det ikke er mer midler igjen. 

Hva er en rentbrennende ovn?
En rentbrennende ovn er “isolert” i nedre del av brennkammeret, noe som gir en høyere forbrenningstemperatur. Det blir også tilført sekundær luft ved hjelp av små hull øverst i brennkammeret. Den ekstra luften gjør at de tidligere uforbrente gassene i toppen av bålet også forbrennes.

Hvilken dokumentasjon skal man legge ved søknaden?
Bilde av gammelt og nytt ildsted, samt meldeskjema for fyringsanlegg

Når utbetales tilskuddet?
Tilskuddet blir utbetalt fortløpende etter at du har sendt inn dokumentasjon på bytte av ovn.

Hva får jeg i støtte?
Tilskuddet er satt til 4000,-  og maks 50 % av kjøpskostnaden for ny ovn.

Hvor finner jeg meldeskjema?
Meldeskjema for montering av nytt ildsted finner du her

Kan jeg søke om bytte av flere ovner?
Nei, det deles kun ut ett tilskudd pr. boenhet. Dersom du eier flere boenheter med eldre ildsteder kan du søke for alle dine boenheter. Dette må gjøres i en søknad pr. boenhet.

Jeg byttet fra gammel ovn til rentbrennende ovn i 2021, kan jeg få støtte?
Støtteordningen gjelder fra 2022. Dersom du byttet ovn i 2021 eller tidligere, kan du ikke få støtte til bytte av ovn.