Driftstilskudd kulturforeninger 2023

Sist oppdatert: 30. juni 2023

Frivillige foreninger med kultur som hovedformål og medlemmer under 20 år, kan nå søke om driftstilskudd.

Bamble kommune har utarbeidet et nytt og forenklet søknadsskjema og oppfordrer alle søkere til å benytte det nye skjemaet. Det finnes lenke til det nye skjema på kommunens nettsider. For å gå direkte til skjema bruk denne adressen: https://form.jotform.com/230503222367042

Husk å oppdatere opplysninger i foreningsregisteret. De som ikke er registrert, må gjøre det før de kan motta støtte.

Frist for å søke driftstilskudd er 1. april 2023.

Driftstilskudd til idrettsforeninger, som er medlem av Norges Idrettsforbund, fordeles automatisk via Bambles Idrettsråd. Idrettsforeninger trenger derfor ikke søke om driftstilskudd.