Har du tøy som andre kan bruke?

Sist oppdatert: 30. juni 2023

Da må du se her! I neste uke starter vi et mottak for brukte klær og utstyr. Deretter blir det utlevering av gratis klær til alle som trenger det.

KLARE FOR Å ÅPNE TØYMOTTAK: Kari Mette og Gro er klare for å ta imot brukte klær i god stand. Her sammen med NAV-leder i Bamble, Anita Kjærra Williams. (Foto: Magdalena Mianowicz)

                             

Bamble kommune får stadig henvendelser fra personer som ønsker å gi vekk klær og utstyr til andre som har behov for det.

 

Tøyinnsamling og utlevering

Det har resultert i en ny tjeneste som starter førstkommende mandag.

20. mars åpner nemlig Bamble kommune et mottak for brukte klær og utlevering av gratis klær til de som trenger det.

-Dette blir en liten utprøving, sier NAV-leder i Bamble, Anita Kjærra Williams.

 

SISTE FORBEREDELSER: Mottaket har allerede fått noen klær fra Secundus og Røde Kors. Nå håper de at flere frivillige organisasjoner involverer seg i dette tiltaket.

 

Klær og utstyr til barn

Mottaket vil være på gamle Langesund ungdomsskole. Den første uken vil det være mulig å innlevere klær og utstyr både mandag 20. mars og tirsdag 21. mars.

-Her tenker vi at vi skal ha klær for hele familien, men vi vil også ha utstyr til barn og unge, sier Williams.

-Vi må gjerne få inn litt barnevogner, skiutstyr, fine leker, lego er jo populært, kanskje litt spill. Det håper vi at vi får inn til barn, og kanskje også noe for ungdommer, legger hun til.

-Vi starter nå, og så tenker vi at vi i hvert fall skal holde på til over sommeren.

Det som leveres inn må være rent, og i god stand.

 

Etter den første uken vil det bli:

·        Mandager – innlevering av klær/leker mellom kl. 10 -17

·        Tirsdager  –  utlevering  av klær/leker mellom kl. 10 -17

 

Til alle som trenger det

Dette vil være et lavterskeltilbud, åpent for alle. Målet med tiltaket er gjenbruk, og hjelp til de som har behov for det. Det er viktig at klærne hentes til eget bruk, og ikke for videresalg.

-Initiativet kom nok i forbindelse med den store flyktningstrømmen, men dette vil være et tilbud for alle som har behov for litt ekstra hjelp, sier Williams.

For å forsikre seg om at tilbudet kommer flest mulig til gode, vil det bli lagt opp til en kontrollert utlevering av klær og utstyr, og en maks kvote på det som hentes ut.

TØY TIL HELE FAMILIEN: Tanken er at det samles inn klær i god stand til hele familien som kan brukes av de som trenger det.

Arbeidstrening og språkpraksis

-Det er jo også en fin gjenbruksprofil hvor man kan være sikker på at de brukte klærne som du leverer fra deg i god stand, vil komme til nytte hos andre. Det tenker vi er bra, sier NAV-lederen.

-Jeg har allerede snakket med mange som synes at dette er kjempebra, sier hun.

Tiltaket skal i tillegg være en arena for arbeidstrening og språkpraksis.

HÅPER Å FYLLE LOKALENE: Den første uken vil det kun være innlevering av brukte klær og utstyr til barn og unge.

Godt samarbeid

Initiativet for innsamling og utlevering av gratis brukt tøy kommer opprinnelig fra Bamble kommune, men det er NAV som har tatt ansvar for å få dette på plass.

-Vi har involvert bruktbutikken Secundus og Eik gjenvinningsstasjon som kan bidra med noe utstyr. Nå håper vi også på et tett samarbeid med frivilligheten, sier Williams.

Finansieres av kommunestyrets vedtak

Kommunestyret vedtok i september 2022 at 5 millioner kroner skal fordeles på de som trenger det aller mest. Det resulterte i utbetaling av engangsstøtte for kommunens innbyggere med lav inntekt. Dette tiltaket finansieres av det samme vedtaket.

 

-Etter sommeren tar vi en liten evaluering, og så ser vi da både om vi har midler og mulighet til å drive dette her videre, avslutter Williams.