Koordinerende enhet

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i Bamble kommune

Visjon - Målsetting

Alle kommuner skal ha en Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering.

Den koordinerende enheten skal bidra til å sikre et helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering.   

I Bamble kommune har koordinerende enhet en fremtredende rolle som tilrettelegger for koordinering på individnivå.

Koordinerende enhet har et overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan i kommunen, og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer.

Meldeskjema     Søknad om helse- og omsorgstjenester

Hvem kan få hjelp?

Koordinerende enhet er kontaktsted for alle som har spørsmål om koordinering av helse- og omsorgstjenester. Pasienter, brukere, foresatte/pårørende og ansatte i og utenfor kommunen kan henvende seg til enheten.

Pasienter og brukere som mottar tjenester og ønsker individuell plan, kan også ta direkte kontakt med aktuelt tjenestested.

Ansvarsområder 

  • Koordinerende enhet skal være et sted å henvende seg til, et kontaktpunkt for eksterne og interne samarbeidspartnere.
  • Koordinerende enhet er en pådriver for kartlegging, planlegging og utvikling av rehabiliteringsvirksomheten generelt.
  • Koordineringsfunksjonen skal være tydelig plassert og lett tilgjengelig både for tjenestemottakerne og for samarbeidspartnere.
  • At alle som trenger det får en koordinator.
  • At det blir utarbeidet individuell plan når en pasient/bruker trenger det. 

 Det er en klar forutsetning at du som bruker skal medvirke når en slik plan lages.

Hvor henvender du deg

Henvendelser gjøres til leder av Koordinerende enhet:

Tonje Kristine Sulen – tlf 35 96 51 38 

Søknad om individuell plan eller koordinator sendes til den virksomhet som har informert om disse tjenestene.

Dersom du ikke vet hvor søknaden skal sendes, kan du sende den til

  • Bamble kommune
  • Koordinerende enhet
  • Postboks 80
  • 3993  LANGESUND

Koordinerende enhet vil sørge for at rett virksomhet behandler søknaden din.

Gjeldende Lover og regler

Det er lovbestemt at alle norske kommuner skal ha en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten. J.fr Helse- og omsorgstjenesteloven § 7-3 (link?) Helse og oms.tj. lov §7-3, samt nasjonal helse og omsorgstjenester.

Mer om tjenesten

Veileder - Støttetjenester til familier med ansvar for barn med nedsatt funksjonsevne

Veileder Støttetjenester

Sist oppdatert: 11. august 2021