Psykisk helse og avhengighet

Kontaktinformasjon

Psykisk helse og avhengighet

Leder: Anne Melie Henriksen

Åpningstider:
Mandag - fredag 08.00 - 15.30

Besøksadresse:
Falkåsveien 8, 3960 Stathelle

Postadresse:
Bamble kommune, Psykisk helse- og avhengighetsteam, PB 80, 3993 Langesund

Tlf: 48 16 50 77

Psykisk helse- og avhengighetsteam

Leder: Kristin Thomassen
Tlf: 93 47 38 27
Epost: psykisk.helseteam@bamble.kommune.no


Psykisk helse- og avhengighetsteam er et gratis helsetilbud for voksne i Bamble kommune, du trenger ikke henvisning.

Det er mange veier til å få det bedre i livet når man har det vanskelig.

Kanskje noen av våre tilbud kan passe for deg, om du har utfordringer med psykisk lidelse og/eller avhengighet, eller er pårørende til en som har utfordringer.

Vi kan gi deg støtte med å gjøre de endringene du ønsker i ditt liv for at du skal få det bedre, samt bidra til å finne ulike aktiviteter og grupper som du kan være med på. Hvis du er usikker på hva som vil være riktig for deg, kan du ringe og snakke med en av våre ansatte som hjelper deg på riktig vei.

Hjelp med avhengighetsproblematikk er en av våre viktige oppgaver. Det er ulike måter å få hjelp til dette. Våre ruskonsulenter finner ut sammen med den enkelte hva som er riktig behandling/oppfølging. De har oversikt over behandlingsteder og kan hjelpe deg med en henvisning.

Avdelingen har også oppfølging av Ruskontrakter. Ruskontrakt kan gis til ungdom som tas av politiet for første gangs narkotikabruk. Kontrakten bygger på en påtaleunnlatelse på vilkår av at ungdommen ikke begår nye straffbare forhold i 2 år og er rusfri i en gitt avtalt periode, som inkluderer urinprøver, samt samtale/veiledning for ungdom

Psykisk helse- og avhengighetsteam har bred kompetanse, enten utfordringene dreier seg om relasjoner/familie, forskjellige psykiske problemer, alkohol/rus eller annen avhengighet.

Omsorgsboliger med heldøgns tjenester

Krogshavn bofellesskap

Krogshavn Bofellesskap
Leder: Geir Jodnes Freng
Tlf: 35 96 53 50

Øvre Nustadvei
Leder: Maria Einarson Waag
Tlf: 99 56 92 91

Boliger for voksne med psykiske og/ eller rusutfordringer

Virksomheten psykisk helse- og avhengighet har flere omsorgsboliger med heldøgns bemanning.

Boligene er for voksne med langvarige psykiske vansker, rusutfordringer og store omsorgsbehov. Det gis individuelt tilpasset oppfølging til den enkelte beboer, og det legges vekt på å fremme bedringsprosesser.

Det fokuseres på å skape støttende omgivelser og beholde/utvikle individuelle ferdigheter og ressurser. De ansatte er tilknyttet en lokal personalbase.

Høsten 2020 vil den nye boligen med hel døgns tjenester til brukergruppen innen psykisk helse- og avhengighet være innflyttingsklar. Boligen vil ha 8 leiligheter, en øyeblikkelig hjelp plass, samt en hybel til de som har et midlertidig behov for hel døgns tjenester.

Psykisk helse for barn og unge

Barn, unge og deres familier som trenger støtte når utfordringene gjør hverdagen vanskelig å håndtere, kan ta kontakt med:

Helsesøstertjenesten

Familie og barnevern

Sist oppdatert: 18. januar 2021