Spesialiserte helsetjenester


Kontaktperson -
Virksomhetsleder: Vibeke Devik   
Tlf: 904 19 871    
E-post: postmottak@bamble.kommune.no

 

Legevakt

Legetjenester/fastleger

Helsestasjon for voksne

Diabetessykepleier

KOLS - sykepleier

Demenskoordinator

Kreftkoordinator

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Smittevern

Sårpoliklinikk

Ergoterapi

Fysioterapi

Rehabiliteringsteam

Psykolog

Folkehelse

Helsesykepleier - og jordmortjenesten

Skolehelsetjenesten

Frisk Bris

Psykisk helse- og avhengighetsteam

Nustadbakken bofellesskap og øyeblikkelig hjelp-tilbud