Gruppetilbud og bassenggrupper

Gruppetilbud fra fysio- og ergoterapi

Alle treningsgrupper i regi av kommunalt ansatte fysioterapeuter foregår i treningssalen på Bamble Helsehus, med unntak av bassenggruppene som foregår ved Quality Skjærgården Hotell og Badepark i Langesund.

Balansegruppe for eldre

Forebyggende treningsgruppe for eldre. Gruppene er delt inn i forhold til deltakernes nivå. For ytterligere informasjon og vurdering av gruppebehandling, kontakt instruktør på tlf.: 481 65 038.

Pris: Egenandel ihht gjeldende takster

Fysioterapeut på Langesund fysioterapi tilbyr også balansegrupper. Ta kontakt med Tommy Larsen på tlf. 480 06 414.

Friskvern bassenggruppe voksne

Vanntrening i bassenget i Badeparken åpen for alle voksne. Tirsdager kl 10.15-11.15, oppstart 26. mars 2019. Gruppen ledes av kommunens turnuskandidat i fysioterapi. Treningen er gratis, men du må betale inngang i Badeparken på kr 85. Møt opp direkte, eller kontakt fysioterapeut for ytterligere informasjon på mobil 48 16 50 62.

Fysioterapeuter på Skjærgårdsklinikken tilbyr også bassenggrupper, ta kontakt på mobil 45 69 41 34.

  

Bassenggruppe barnehagebarn 

Bassengtrening i Badeparken med fokus på bevegelsesglede og mestring av egen kropp i vannet. Barnet må ha med egen assistent, pedagog eller foresatt som er med barnet i garderoben og i vannet.

For informasjon og påmelding, kontakt fysioterapeut på tlf 913 65 037

 

Bassenggruppe skolebarn 1. – 5. klasse

Bassengtrening i Badeparken med fokus på bevegelsesglede og mestring av egen kropp i vannet. Barnet må ha med egen assistent, pedagog eller foresatt som følger barnet garderoben og i vannet. For informasjon og påmelding, kontakt fysioterapeut på tlf: 481 65 062.

Pris: Treningen er gratis, men barnet må betale inngang til badeparken på kr 50 pr gang.

 

Sist oppdatert: 28. oktober 2020