Demenskoordinator

Demenskoordinator kan kontaktes hvis du har behov for en å prate med eller ønsker informasjon eller veiledning i forhold til demens, tilbudet er gratis. Det er ikke nødvendig med henvisning for å ta kontakt.

Demens

Demens er en fellesbetegnelse for en kronisk funksjonssvikt som skyldes ulike hjernesykdommer eller skader. Alzheimers sykdom er den hyppigste årsaken til demens, men det fins mange flere. Personer med demens eller kognitiv svikt er ikke en ensartet gruppe. De har som alle andre ulike behov og interesser. God demensomsorg handler om å møte den enkelte der han eller hun er, og iverksette individuelle tilrettelagte tjenester basert på innsikt i den enkeltes livssituasjon og sykdomshistorie. Personer med demens og deres pårørende skal oppleve forutsigbarhet og trygghet i møte med tjenesteapparatet.

Kjenner du noen som gjør noe av følgende:

 • Glemmer nylige hendelser
 • Gjentar historier
 • Er forvirret i forhold til tid og sted
 • Glemmer innlærte ferdigheter
 • Har svekket dømmekraft
 • Har utfordringer med å klare seg selv i hverdagen

Hvorfor er demensutredning viktig:

 • Utelukke andre sykdommer som har demenslignende symptomer
 • Vurdering av medisiner
 • Tilrettelegge hjemmesituasjonen for personer med demens og pårørende
 • Sette i gang tiltak til riktig tid

Kontaktinformasjon

Demenskoordinator : Olaf Moen

Epost: Olaf.moen@bamble.kommune.no

Kontor: 35965543

Mobil: 904 76 456

Demenskoordinator har kontor på Bamble Helsehus, Sykehjemsveien 1, 3961 Stathelle.

Kontortid: 08.00-15.30

Demenskoordinatorens oppgaver er blant annet

 • Gi råd og veiledning til pasienter, pårørende og andre som har spørsmål om demens
 • Være en støttespiller og kunne formidle kontakt videre dersom det er behov for andre kommunale helse- og omsorgstjenester
 • Hjemmebesøk
 • Utredning og oppfølging etter henvendelse fra lege
 • Ha tett samarbeid med fastleger og de andre tjenestene i egen kommune og spesialisthelsetjenesten
 • Ha oversikt over tilbudene til personer med demens i kommunen
 • Bidra til videre utvikling av gode rutiner, samhandling og tilbud innen demensomsorgen

Kommunale tjenester

Nyttige lenker

 

Sist oppdatert: 04. august 2021