Legetjenester/fastleger

Fastlegekontorene i Bamble:

Langesund legesenter  tlf:  35 96 88 10, Bamble veien 24, 3970 Langesund

Langesund legesenter er tatt over av Bamble kommune.


Stathelle legesenter
 tlf: 35 96 70 80, Krabberødveien 3, 3960 Stathelle 

Bamble legesenter tlf: 35 96  00 00 med legene Jeanett Graff og Steinar Graff, Stathelleveien 33, 3970 Langesund.

Hvordan skaffe seg / bytte fastlege:

Når du velger flytting til en ny kommune, vil du motta legevalgs skjema med tilbud om å velge fastlege i den nye kommunen. Dersom du ikke aktivt velger en ny lege i kommunen, vil du beholde den legen du hadde før flytting. Når du ønsker å bytte fastlege, kan du gå fram på en av følgende måter:

  • Send inn det mottatte skjemaet
  • Gå inn på "Min Fastlege"  og foreta byttet selv på nettet
Sist oppdatert: 10. mai 2019