Fysioterapi

Besøksadr. Sykehjemsveien 1, 3970 Langesund    -    35 96 00 00    -    Epost: postmottak@bamble.kommune.no

Fysioterapi

Fysioterapeuten kan hjelpe deg med opptrening etter sykdom eller skade. Fysioterapi omfatter også helsefremmende arbeid med fokus på tilrettelegging for fysisk aktivitet.

Henvisningskjema – fysio- og ergoterapi for voksne

Henvisningskjema – fysio- og ergoterapi for barn

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:     Sykehjemsveien 1, 3970 Langesund
Postadresse:          Bamble kommune, Helse og Omsorg, Postboks 80, 3993 Langesund

Du treffer oss på telefon hverdager fra kl. 08.00 - 15.00 på: 35 96 55 00

Fysioterapeuten kan blant annet bidra med

  • Undersøkelser, funksjonsutredninger, motorisk vurdering
  • Behandling/trening
  • Gruppetrening
  • Veiledning, opplæring og undervisning

Helsefremmende fysioterapi i skolehelsetjenesten skoleåret 2021/22 

Har barnet ditt behov for litt ekstra støtte til å være fysisk aktiv? Eller behov for å øve mer på en eller flere motoriske ferdigheter? Går barnet ditt i 1., 2., 3. eller 4. klasse? Hvis du kan svare JA på minst to av spørsmålene, så vil vi gjerne at du kontakter oss. Se mer informasjon og få full oversikt over hva vi kan tilby her: 

Skolehelsetjenestens gruppetilbud i regi av fysioterapeutene 2021/22

 

Praktiske opplysninger

Privatpraktiserende fysioterapeuter

Kommunen har driftsavtale med 10 privatpraktiserende fysioterapeuter fordelt på to institutter:

  • Langesund fysikalske, tlf.: 35 97 33 65
  • Skjærgårdsklinikken; tlf.: 45 69 41 34

Terapeutene ved de ulike instituttene har ulik spesialkompetanse. Ta kontakt det med enkelte institutt for informasjon.

Du trenger ikke lenger henvisning fra lege for å få fysioterapitime. Henvend deg direkte til det enkelte institutt for å avtale tid. De fleste må betale en egenandel når de har time hos fysioterapeut eller manuellterapeut.  Noen grupper slipper å betale egenandel for slik undersøkelse og behandling. Dette gjelder: barn under 16 år, personer med godkjent yrkesskade (gjelder også soldater i førstegangstjeneste i Forsvaret)

Kommunale fysioterapeuter

Dersom du trenger behandling, men ikke har mulighet til å reise til et institutt, kan du vurderes for hjemmebehandling fra kommunalt eller privat ansatt fysioterapeut. Kommunalt ansatte fysioterapeuter har forebyggende, helsefremmende fokus og tilbyr i tillegg;

Balansegrupper for eldre

Bassenggrupper, MS gruppe, Friminutt

Oppfølging av barn og unge

Hvordan få hjelp fra kommunal fysioterapeut

Alle kan henvise til kommunalt ansatt fysioterapeut, og du trenger ikke lenger ha rekvisisjon fra lege for å delta på gruppetreningene. Fyll ut henvisningskjema og send det til vår postadresse, eller ta direkte kontakt på telefon 35965000.

Mer om tjenesten

Sist oppdatert: 30. august 2021